アイ・ラブ・カタカナ!

← Edellinen (Hiragana) | Etusivu | Seuraava (Kanjit) →
Katakana harjoituksetMitä katakana on?

Kuten aikaisemmin jo mainittiinkin, katakanaa käytetään lähinnä lainasanojen kirjoittamisessa. Sitä voidaan käyttää myös tiettyjen sanojen painottamisessa ja tällöin se vastaa kursivointia. Täydelliset käyttötiedot löytyvät englanninkielisen Wikipedian katakana-artikkelista (Suom. huom. Suomenkielisen Wikipedian aiheeseen liittyvä artikkeli ei ole kovin laaja). Katakana koostuu samoista foneettisistä äänteistä kuin hiraganakin, paitse että kirjoitusmerkit ovat tietysti erilaisia. Koska vieraskielisten sanojen pitäisi sopia tähän suppeaan [konsonantti+vokaali]-äänneyhdistelmävalikoimaan, käyvät lainasanat läpi useita radikaaleja muutoksia ja usein englannin osaajat eivät tajua lainkaan sanoja, joiden pitäisi olla peräisin englannista! Tästä seuraa se, että katakanan käyttö on erittäin vaikeaa englantia äidinkielenään puhuville, koska he odottavat englannin kielisten sanojen kuulostavan... tuota... englannilta. (Suom. huom. Edellinen koskee osittain myös englannin kielen taitoisia suomalaisia.) Siksi onkin parempi unohtaa alkuperäiset englanninkieliset sanat ja käsitellä sanoja erillisinä japanin kielisinä sanoina. Muutoin saattaa ajautua sellaiseen tottumukseen, että lausuu englannista lainatut sanat englanin ääntämyksen mukaan (jolloin japanilainen henkilö saattaa ymmärtää mitä sanot, tai sitten ei.)
Katakana-taulukko
n w r y m h n t s k
a
ヰ* i
u
ヱ* e
ヲ* o
* = käytöstä pois jäänyt tai tarpeeton

Katakanan oppiminen on huomattavasti vaikeampaa kuin hiraganan, koska sitä käytetään vain tietyissä sanoissa eikä siitä siten saa läheskään niin paljon harjoitusta kuin hiraganasta. Oppiaksesi oikean vetojärjestyksen (ja, kyllä, on aivan pakko) mene taas samalle nettisivulle kuin hiraganan yhteydessä, mutta tällä kertaa on tietysti kyseessä katakana-osio.

Koska japanin kirjoittamisessa ei käytetä välilyöntiä, käytetään 「・」-merkkiä joskus näyttämään sanavälejä, kuten 「ロック・アンド・ロール」 eli "rock and roll". Merkin käyttäminen on täysin vapaaehtoista, joten silloin tällöin sanavälien erottamiseen ei käytetä minkäännäköistä merkkiä.

Huomautukset
  1. Kaikki äänteet ovat identtisiä hiraganaan verrattuna.
  2. Kuten myöhemmin huomataan, koska hiragana-tavua 「を」 käytetään vain partikkelina ja kaikki partikkelit kirjoitetaan hiraganalla, tavua 「ヲ」 ei oikeastaan tulla tarvitsemaan, joten sen voi jättää turvallisesti huomioimatta. (Paitsi jos aiot lukea todella vanhoja sähkeitä tai jotain sellaista.)
  3. Tavut 「シ」、「ン」、「ツ」 ja 「ソ」 ovat pirullisen samannäköisiä. Perusero on se, että kaksi ensimmäistä ovat "vaakatasoisempia" kuin seuraavat kaksi. Lyhyet viivat on kallistettu ennemminkin vaakasuorasti ja pitkä viiva vedetään kaarena alhaalta ylös. Seuraavissa kahdessa on melkein pystysuorat lyhyet viivat ja pitkä viiva ei ole niin kaareva ja se vedetään ylhäältä alas. Se on melkein kuin kenoviiva kun taas edellinen on ennemminkin kaari. Nämä merkit on melko hankala oppia erottamaan toisistaan ja niiden oppiminen vaattii hieman kärsivällisyyttä ja harjoittelua.
  4. Merkkeihin 「ノ」、「メ」 ja 「ヌ」 kannattaa myös kiinnittää erityistä huomiota, kuten myös merkkeihin 「フ」、「ワ」 ja 「ウ」. Kyllä, ne näyttävät hyvin samanlaisilta. Ja ei, en voi tehdä asialla yhtään mitään.
  5. Merkkien oikea vetojärjestys ja -suunta on opittava! Mene tälle nettisivulle opettelemaan.
  6. Merkkiä 「・」 käytetään joskus merkitsemään sanaväliä.

Pitkät vokaalit

Kaikki muu toimii täsmälleen samalla tavalla kuin hiraganassakin, hiragana-merkit korvataan vain vastaavilla katakana-merkeillä. Yksi eroava seikka on kuitenkin se, että pitkiä vokaaleita on yksinkertaistettu katakanassa todella radikaalisti. Sen sijaan, että tohottaa ympäriinsä vokaaliäänteitä miettien, kaikki vokaaliäänteet pidennetään yksinkertaisella ajatusviivan tapaisella merkillä:ー.
Yhteenveto
  1. Kaikki vokaalit pidennetään katakanalla kirjoitettaessa ajatusviivalla (Suom. huom. tavuviivaa pidempi viiva). Esimerkiksi "cute" (söpö) kirjoitetaan katakanalla 「キュート」.

Pienet 「ア、イ、ウ、エ、オ」

Hiraganan äännevalikoiman rajoittuneisuuden takia joitain uusia yhdistelmiä on kehitelty vuosien aikana kuvaamaan niitä äänteitä, jotka eivät ole alunperin japanilaisia. Huomattavimmat puutteet ovat / ti / di /- ja / tu / du /-äänteiden uupuminen (koska äänteet ovat japanissa / chi / ja / tsu /) se konsonantin / f / uupuminen lukuun ottamatta tavua 「ふ」. Konsonantesta / sh / j / ja / ch / puuttuu vokaali / e /-yhdistelmä. Päätös näiden puutteellisuuksien korjaamiseksi oli lisätä tavujen loppuun pieni versio vastaavista viidestä vokaalista. Näin on tehty myös konsonantille / w / käytöstä pois jääneiden merkkien korvaamiseksi. Sen lisäksi on vakiinnutettu käytäntö lisätä tavun ウ oikeaan yläreunaan kaksi pientä viivaa (ヴ) ja yhdistetään tulos pikku 「ア、イ、エ、オ」-tavuihin / v /-alkuisten tavujen kirjoittamiseksi, mutta tätä ei käytetä usein johtuen siitä, että japanilasilla on edelleenkin vaikeuksia äänteen / v / lausumisessa. Esimerkiksi voidaan arvella, että sana "volume" lausuttaisiin äänteellä / v /, mutta japanilaiset ovatkin päätyneet itselleen helpompaan ratkaisuun ja lausuvat sanan "bolume" (ボリューム). Samalla tapaan, "vodka" kirjoitetaan "wokka" (ウォッカ) eikä 「ヴォッカ」. Sana "violin" (viulu) voidaan kirjoittaa joko 「バイオリン」 tai 「ヴァイオリン」. Ei ole juurikaan väliä kumpaa tapaa käyttää, sillä japanilaiset lausuvat sanan joka tapausessa / b /-äännettä käyttäen. Seuraavassa taulukossa on merkitty puuttuvat äänteet punaisella. Kuten soveliasta on, myös jo käsitellyt äänteet on otettu mukaan. (Suom. huom. vokaali / ä / voidaan ilmaista esimerkiksi yhdistelmällä アェ ja vokaali / ö / yhdistelmällä オェ. Tavu / je / (Hepburn: ye) voidaan kirjoittaa イェ ja tavu / ji / (Hepburn: yi) käyttämällä pelkkää tavua イ. Suomen vokaali / y / voidaan korvata tavulla ウ. Esimerkkejä: ヤェニス = jänis, ヨェロェ = jörö, イッポ = jippo, ウラェマェキ = ylämäki)
Lisä-äänteet
v w f ch d t j sh
ヴァ ファ チャ ジャ シャ a
ヴィ ウィ フィ ディ ティ i
チュ ドゥトゥ ジュ シュ u
ヴェ ウェ フェ チェ ジェ シェ e
ヴォ ウォ フォ チョ ジョ ショ o
Huomautukset
  1. Huomaa, ettei ole olemassa äännettä / wu /. Esimerkiksi englannin sana "woman" kirjoitetaan "u-man" (ウーマン).
  2. Äänne / tu / voidaan teknisesti ottaen ääntää ja kirjoittaa 「トゥ」, mutta lainasanat, jotka ovat tulleet käyttöön ennen kuin tämä äänne on tullut saataville, kirjoitetaan yksinkertaisesti tavulla / tsu /. Esimerkiksi sana "tool" (työkalu) on yhä 「ツール」 ja "tour" (kiertue) on vastaavasti 「ツアー」.
  3. Ennen vanhaan, kun näitä uusia äänteitä ei vielä ollut, ei ollut muuta mahdollisuutta kuin ottaa merkit tavallisesta taulukosta huolimatta varsinaisistä ääntämyksistä. Vanhoissa rakennuksissa voikin nähdä nykyaikaisen tavutuksen 「ビルディング」 sijasta vanhan tavan mukaisen 「ビルング」. Sivumennen sanottuna, juuri tällainen tapaus on Tokion asemaa vastapäätä oleva vanha Shin-Maru -rakennus, jossa työskentelen. Se pistetään kuitenkin pian päreiksi täydellisen uudelleen rakentamisen takia ja me muutamme pian muihin tiloihin. Ironista kyllä, nimen Shin-Maru (新丸) ensimmäinen merkki tarkoittaa "uusi" (alkuperäinen rakennus laitettiin uusiksi ja se on nyt uudempi).

Joitakin esimerkkejä katakana-sanoista

Englanninkielisten sanojen kääntäminen japaniin on kyky, joka vaatii hieman harjoittelua ja onnea. Jotta tajuaisit kuinka englanninkieliset sanat "japanistetaan", tässä on muutamia esimerkkisanoja katakanalla kirjoitettuna. Joskus katakana sanat eivät edes ole oikeaa englantia tai niiden merkitys on eri kuin mitä englannin sanalla, jota japaninkielisen sanan olisi tarkoitus vastata. Kaikki katakana-sanat eivät tietenkään ole vain englannista omaksuttuja lainasanoja.
Esimerkki katakana-sanat
SuomiJapani (englanti)
Amerikkaアメリカ
Venäjäロシア (Russia)
huijaaminenカンニング (cunning)
kiertueツアー (tour)
binesmiesサラリーマン (salary man)
Mozartモーツァルト
auton äänitorviクラクション (klaxon)
sohvaソファ tai ソファー
halloweenハロウィーン
ranskalaiset perunatフライドポテト (fried potato)
saunaサウナ
Muumiムーミン (Moomin)
← Edellinen (Hiragana) Etusivu Seuraava (Kanjit) →
Katakana harjoitukset