Kysymysten esittäminen

← Edellinen (Henkilöiden puhuttelu) | Sisällysluettelo | Seuraava (Lauseliitot) →Kysymykset kohteliaassa tyylissä

Kysymystä merkitsevä lauseen päättävä partikkeli käsitellään seuraavaksi, koska sitä käytetään pääasiassa kohteliaissa lauseissa kysymysten muodostamiseen. Kysymyspartikkeli on yksinkertaisesti hiragana-tavu 「か」 ja sen lisäksi ei ole välttämätöntä käyttää kysymysmerkkiä. Vaikka on täysin mahdollista ilmaista kysymystä intonaatiolla myös kohteliaassa tyylissä, kysymyspartikkeli 「か」 liitetään usein lauseen loppuun osoittamaan kysymystä. Aikaisemmin selvitetyistä syistä väitelauseen muodostavaa kopulaa 「だ」 ei pidä käyttää kysymyspartikkelin kanssa.

Esimerkki 1

田中さん: お母さんどこです。- Missä äiti(si) on?
鈴木さん: 買い物行きました。- Äiti(ni) meni ostoksille.

Esimerkki 2

キムさん: イタリア料理食べ行きません。 - Emmekö menisi syömään italialaista ruokaa?
鈴木さん: すみませんちょっとお腹いっぱいです。- Anteeksi. Maha(ni) on hieman täysi. (Anteeksi, mutta olen nyt aivan kylläinen.)

Edellisessä esimerkissä kysymystä käytetään kutsuna, aivan kuten suomessakin voidaan sanoa "Emmekö menisi lasilliselle?". 「すみません」 on kohtelias tapa pahoitella. Hieman vähemmän muodollinen tapa on sanoa 「ごめんなさい」 kun taas tuttavallinen versio on pelkkä 「ごめん」.

Kysymykset tuttavallisessa tyylissä

Edellisen perusteella voisi olla järkeenkäypää vetää sellainen johtopäätös, että kysymyspartikkeli toimisi aivan samoin tuttavallisessa puheessa kuin kohteliaassakin. Asia ei kuitenkaan ole näin. Kysymyspartikkelia 「か」 ei yleensä käytetä tuttavallisessa puheessa varsinaisten kysymysten muodostamiseen. Sitä käytetään usein kun pohdiskellaan onko jokin asia totta vai ei. Riippuen kontekstista ja intonaatiosta sitä voidaan käyttää myös retorisissa kysymyksissä ja ilmaisemaan sarkasmia. Se voi kuulostaa hieman karkealta, joten olepa varovainen 「か」:n käytössä tuttavallisessa tyylissä.

Esimerkit

(1) こんなのを本当食べる
- Luuletko sinä, että (hän) todella syö jotain tällaista?

(2) そんなのは、あるよ!
- Näytänkö minä muka siltä, että minulla olisi jotain sellaista?!

Kysymyspartikkeli 「か」:n sijasta oikeat kysymykset tuttavallisessa puheessa kysytään usein selittävän の-partikkelin avulla tai sitten ei yksinkertaisesti käytetä muuta kuin nousevaa intonaatiota, kuten olemmekin jo huomanneet oppaan aikaisemmissa osissa.

(1) こんなのを本当食べる
- Aiotko sinä oikeasti syödä jotain tällaista?

(2) そんなのは、ある
- Onko sinulla jotain sellasta?

「か」 alisteisissa lauseissa

Toinen kysymyspartikkelin 「か」 käyttötavoista on täysin kieliopillinen eikä sillä ole mitään tekemistä kohteliaisuuden kanssa. 「か」 liitettynä alisteisen lauseen loppuun muodostaa "mini-kysymyksen" suuremman lauseen sisässä eli kielioppitermein alisteisen kysymyslauseen. Tämä antaa puhujalle vapauden puhua kysymyksestä. Voidaan esimerkiksi puhua kysymyksestä "Mitä minä söin eilen?". Seuraavissa esimerkeissä puheena oleva kysymys on merkitty punaisella.

(1) 昨日食べた忘れた。- Unohdin, mitä söin eilen.
(2) 言ったわからない。- En ymmärrä, mitä hän sanoi.
(3) 先生学校行った教えない? - Etkö kertoisi minulle menikö opettaja kouluun?

Esimerkin (3) tyyppisiin lauseisiin, joissa käsillä olevaan kysymykseen voidaan vastata "kyllä" tai "ei", on yleistä (mutta ei välttämätöntä) liittää perään 「どうか」. Se on karkeasti ottaen vastine suomen ilmaisulle "-ko vai ei". Kysymykseen voidaan myös halutessa sisällyttää vaihtoehto samassa merkityksessä.

(1) 先生学校行ったどう知らない。- En tiedä, menikö opettaja kouluun vai ei.
(2) 先生学校行った行かなかった知らない。- En tiedä, menikö opettaja kouluun vai eikö mennyt.

Kysymyssanojen käyttäminen

Nyt kun kerran käsitellään kysymyksiä, niin on hyvä hetki käydä läpi myös kysymyssanoja (missä, kuka, mikä jne.) ja mitä ne tarkoittavat erilaisissa konteksteissa. Katsopa mitä kysymyspartikkelin lisääminen tekee sanojen merkityksille.

Kysymyssanat
Sana+kysymyspartikkeliMerkitys
Joku
Jotain
いつJoskus
どこJossain
どれJoku tietty kolmesta tai useammasta

Kuten seuraavista esimerkeistä tulet huomaamaan, näitä sanoja voidaan käsitellä aivan kuten mitä tahansa substantiiveja.

(1) 誰かおいしいクッキー全部食べた。- Joku söi kaikki herkulliset keksit.
(2) 盗んだのか、誰か知りませんか。- Eikö joku tietäisi, kuka varasti ne?
(3) 犯人どこか見ましたか。- Näitkö rikollisen jossain?
(4) このからどれか選ぶの。- (Selittävään sävyyn) Sinun on tarkoitus valita yksi näistä.

Kysymyssanat mukaanlukevassa merkityksessä

Samat ylläolevan taulukon kysymyssanat voidaan yhdistää partikkeliin 「も」, jolloin niiden merkitykset ovat kielteisessä lauseissa: "(ei) kukaan" (誰も), "(ei) mitään" (何も), "(ei) milloinkaan" いつも, "(ei) missään" (どこも) ja "(ei) yksikään" (どれも).

誰も」:ta ja 「何も」:ta käytetään pääasiassa vain kielteisissä lauseissa. Kuten suomessakaan, niin myöskään japanissa ei ole mahdollista sanoa "kaikki" kysymyssanojen avulla (vrt. englannin "every body"). Sen sijaan voidaan käyttää vaikkapa sellaisia sanoja kuin 「みんなみなさん」 tai 「全部」.

Jäljelle jääviä kolmea sanaa 「いつも」 (tarkoittaa "aina"), 「どれも」 (tarkoittaa "jokainen") ja 「どこも」 (tarkoittaa "joka paikassa, kaikkialla") voidaan käyttää sekä myönteisissä että kielteisissä lauseissa.


Mukaanlukevat sanat
Sana + もMerkitys
(Ei) kukaan (vain kieltomuodon kanssa)
(Ei) mitään (vain kieltomuodon kanssa)
いつAina
どこJoka paikassa, kaikkialla
どれJokainen

(1) この質問答えは、誰も知らない。- Kukaan ei tiedä tämän kysymyksen vastausta.
(2) 友達いつも遅れる。 - Ystävä on aina myöhässä.
(3) ここあるレストランどれもおいしくない - Jokainen täällä olevista ravintoloista on ei-maukas (Yksikään täällä olevista ravintoloista ei tarjoile maukasta ruokaa)
(4) 今週末は、どこにも行かなかった。- En mennyt mihinkään tänä viikonloppuna.

(Kieliopillisesti, tämä 「も」 on sama kun 「も」 -teema-partikkeli, joten kohde-partikkelin 「に」 on mentävä järjestyksessä ennen 「も」:ta.)

Kysymyssanat merkityksessä "tahansa"

Näitä samoja kysymyssanoja voidaan käyttää vielä yhdistettyinä 「でも」-partikkeliyhdistelmään merkityksessä "tahansa". Huomaa, että sana 「何でも」 luetaan 「なんでも」 eikä 「なにでも」.

"Tahansa" sanoja
Sana+でもMerkitys
でもKuka tahansa
でもMitä tahansa
いつでもMilloin tahansa
どこでもMissä tahansa
どれでもMikä tahansa (kolmesta tai useammasta)

(1) この質問答えは、誰でも分かる。- Kuka tahansa ymmärtää tämän kysymyksen vastauksen.
(2) 昼ご飯は、どこでもいいです。- Lounas on hyvä missä tahansa. (Minulle sopii syödä lounasta missä tahansa)
(3) あのは、本当何でも食べる。- Tuo henkilö/hän syö tosiaan mitä tahansa.

← Edellinen (Henkilöiden puhuttelu) Sisällysluettelo Seuraava (Lauseliitot) →