Japaninkielinen opas japanin kielioppiin

Sisällysluettelo | Seuraava (Kirjoitusjärjestelmä) →Perinteisten oppikirjojen ongelma

Perinteisissä oppikirjoissa on se vika, että niiden tavoitteet ovat usein seuraavia:
  1. Niissä halutaan lukijan kykenevän käyttämään käytännöllistä ja kohteliasta japania niin nopasti kuin mahdollista.
  2. Niissä ei haluta säkytellä lukijoita pelottavalla japanilaisella tekstillä ja kiinalaisilla kanjeilla.
  3. Niissä halutaan opettaa kuinka sanoa englannin- tai suomenkielisiä lauseita japaniksi.
Perinteisesti romaanisten kielten, kuten espanjan kanssa, nämä tavoitteet eivät tuota ongelmia tai ongelmat ovat olemattomia, koska kielet ovat rakenteeltaan niin samankaltaisia kuin englanti. Koska japanin kieli on kuitenkin perustavista ajatusmalleista alkaen näihin verrattuna melkeinpä joka tavalla erilainen, nämä tavoitteet ovat luoneet useita, tälläkin hetkellä myynnissä olevia, hämmentäviä ja sekaannuksia aiheuttavia oppikirjoja. Nämä kirjat ovat usein täynnä monimutkaisia sääntöjä ja lukemattomia kielioppikohtia, joiden avulla voi ilmaista tiettyjä englannin- tai suomenkielisiä lauseita. Niissä ei usein käytetä juurikaan kiinalaisia kanji-kirjoitusmerkkejä, joten kun lukija vihdoin saapuu Japaniin, kappas vain, hän huomaa ettei osaa lukea ruokalistoja, karttoja tai ylipäänsä mitään, koska kirja päätti hänen puolestaan, ettei hän ole tarpeeksi viisas oppiakseen kanjeja.

Ongelman ydin on siinä, että nämä oppikirjat yrittävät opettaa japania englanniksi tai suomeksi. Niissä halutaan opettaa ensimmäisellä sivuilla kuinka sanoa "Hei, minun nimeni on Virtanen", mutta ne eivät kerro kaikista mielivaltaisista päätöksistä, jotka on tehty lukijan selän takana. Kirjoissa on todennäköisesti päätetty käyttää kohteliasta muotoa vaikka sen oppimisessa ennen sanakirjamuotoa ei ole mitään järkeä. Niissä on mahdollisesti myös päätetty ottaa jokaiseen lauseeseen subjekti mukaan vaikka se ei ole välttämätöntä ja näin ollen jätetäänkin yleensä pois. Itse asiassa yleisin tapa sanoa japaniksi "Minun nimeni on Virtanen" on sanoa "olen Virtanen". Tämä johtuu siitä, että suurin osa tiedosta on ymmärrettävissä kontekstista (suom. huom. eli asiayhteydestä) ja on sen takia jätetty pois. Mutta opettavatko oppikirjat kuinka asiat perimmiltään toimivat japanin kielessä? Eivät, sillä niiden tekijät ovat liian kiireisiä työntämään opiskelijoita oikopäätä ovesta ulos mukanaan kourallinen hyödyllisiä lauseita. Lopputulos on hämmentävä sekasotku "käytä tätä, jos haluat sanoa näin"-tyyppisiä tekstejä ja lukija jää pölmistyneenä aprikoimaan kuinka asiat oikeasti toimivat.

Ratkaisu tähän ongelmaan on selittää japanin kieltä japanilaisesta näkökulmasta. Otetaan japanin kielinen lause ja selitetään kuinka se toimii ja samalla unohdetaan väkinäinen "näin sanotaan tämä suomenkielinen lause japaniksi"-yrittäminen. Tätä kaavaa seurattaessa on myös tärkeää selittää asiat japanin kielen kannalta järkevässä järjestyksessä. Jos "A" täytyy osata ennen kuin voidaan ymmärtää "B", niin "B:tä" ei pidä käydä läpi ensin vain sen takia, että halutaan opettaa kuinka jokin tietty fraasi sanotaan.

Se mitä siis tarvitsemme on japaninkielinen opas japanin kieliopin oppimiseen.

Japaninkielinen opas japanin kieliopin oppimiseen

Tämä opas on yritelmä esittää japanin kielioppirakenteet järjestelmällisesti ja sellaisella tavalla, joka on järkeenkäypä japanin kielen kannalta. Se ei välttämättä ole käytännöllinen työkalu hyödyllisten japaninkielisten lauseiden ja fraasien (esimerkiksi yleiset matkaillessa tarvittavat fraasit ja sanonnat) nopeaan oppimiseen. Se kuitenkin luo loogisesti kieliopillisia rakennuspalikoita, joista yhteinäinen ja vankka kieliopin perusta rakentuu. Ne lukijoista, jotka ovat opiskelleet japania oppikirjoista, huomaavat varmasti suuria eroavaisuuksia siinä kuinka materiaali on järjestetty ja esitetty. Tämä johtuu siitä, ettei tämä opas yritä luoda väkisin keinotekoisia siteitä suomen ja japanin kielten välille käsittelemällä materiaalia siinä järjestyksessä kuin se on järkevää suomeksi. Sen sijaan esimerkit käännöksineen näyttävät kuinka erilaiset ajatuksia ja ideoita ilmaistaan japaniksi. Tästä seuraavana lopputuloksena ovat helpommin ymmärrettävät ja yksinkertaisemmat selitykset.

Oppaan alussa suomenkieliset esimerkkien käännökset ovat niin kirjaimellsia kuin mahdollista, jotta ne välittävät paremmin japanilaisen lauseen idean. Tämä tulee johtamaan usein kieliopillisesti vääriin suomennoksiin. Esimerkiksi käännöksissä ei ole välttämättä subjektia, koska sitä ei vaadita japanissa. Sen sijaan suomen ja japanin kielissä on joitain yhtäläisyyksiä, kuten esimerkiksi se, ettei kummassakaan kielessä käytetä substantiiveille artikkeleita (vrt. engl. a, an, the) eikä kummassakaan kielessä tunneta käsitettä futuuri. Toivon, että esimerkkien selitykset välittävät tarkan kuvan siitä, mitä lauseet oikeasti tarkoittavat japaniksi. Kun lukija tutustuu ja alkaa olla sinut japaniksi ajattelun kanssa, käännökset muuttuvat vähemmän kirjaimellisiksi, jotta lauseista tulee helpommin luettavia ja niissä voidaan keskittyä edistyneimpiin asioihin.

On hyvä olla tietoinen siitä, että kieliopin perustan järjestelmällisessä rakentamisessa pohjalta alkaen on omat etunsa ja haittansa. Japanissa perustavanlaatuisimmat kieliopilliset käsitteet ovat vaikeimpia tajuta ja yleisimmissä sanoissa on eniten poikkeuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikein osa kielestä tulee ensimmäisenä. Oppikirjat eivät yleensä lähesty asiaa näin, koska niiden tekijät pelkäävät, että tämä lähestymistapa säikyttää pois ja turhauttaa kielestä kiinnostuneet. Sen sijaan he yrittävät viivyttää vaikeimpiin taivutussääntöihin syventymistä erilaisilla tempuilla ja kikoilla, jotta he voivat saman tien alkaa opettaa hyödyllisiä ilmauksia. (Tällä tarkoitan erityisesti menneen muodon verbitaivutuksia). Toisten kannalta tämä on hyvä lähestymistapa, mutta se voi kuitenkin aiheuttaa ajanmyötä vastaavia ongelmia kuin talon rakentaminen huonolle perustalle. Vaikeimmat osat on kaikesta huolimatta käsiteltävä. Jos ne käsitellään kuitenkin jo alussa, helpoimmat osat tulevat olemaan vielä helpompia, sillä ne sopivat nätisti jo rakennetun perustan päälle. Japani on lauseopillisesti paljon yhdenmukaisempi kuin suomi. Jos vaikeimmat taivutussäännöt onnistutaan oppimaan, niin on lohduttavaa tietää, että suurin osa jäljellä olevasta kieliopista rakentuu samankaltaisten tai samanlaisten sääntöjen varaan. Ainoa vaikea osa on kaikkien mahdollisten ilmaisujen ja yhdistelmien lajittelu ja muistaminen, jotta niitä osaa käyttää oikeassa tilanteessa.

※Ennen kuin aloitat tämä oppaan käytön, huomaa, että nämä: 「」, puolikkaat hakasulut ovat japanilainen versio sitaattimerkeistä.

Mitä tässä oppaassa ei käsitellä?

Päättäessäni, mitä tämä opas käsittelee, käytin pääperiaatteina kysymyksiä:"Mitä ei voi katsoa sanakirjasta?" tai "Mitkä asiat on selitetty huonosti sanakirjassa?". Opasta työstäessäni tuli pian ilmeiseksi, ettei minun ole mahdollista selittää jokaikisen sanan niitä ominaisuuksia, jotka eivät täsmää suomen kanssa. (Yritin tehdä sanastoja, mutta annoin pian periksi). Silloin tällöin oppaassa on kuvauksia yksittäisen sanan ominaisuuksista, lähinnä silloin kuin yhteys on sopiva ja sanan ominaisuudet ovat tarpeeksi poikkeavia. Yleisesti sanojen merkitysvivahteiden oppiminen on jätetty kuitenkin lukijalle. Oppaasssa ei esimerkiksi kerrota selitystä sille, että sana, joka tarkoittaa "pitkä", voi tarkoittaa pitkää tai kallista tai että "likainen" voi tarkoittaa salakähmäinen tai epäreilu mutta ei voi tarkoittaa seksuaalisesti kieroutunutta.

Edict-sanakirja (myös toisiopalvelimia saatavilla) on laaja sanakirja, joka ei ainoastaan sisällä paljon enemmän merkintöjä kuin tavalliset kirjakauppojen sanakirjat, vaan sisältää myös useiden sanojen kohdalla esimerkkilauseita. (suom. huom. Sanakirja on englanninkielinen) Sanakirja auttaa sinua oppimaan sanastoa paljon paremmin kuin minä ikinä voin. Suosittelen myös, ettet tuhlaa rahojasi ostamalla painettua Japani-Englanti-Japani -sanakirjaa, sillä yleisimmät Yhdysvalloissa tarjolla olevat painokset ovat surullisen vaillinaisia. (Wow, Edict on ilmainen ja parempi! Pitääkö ketään muistuttaa avoimesta lähdekoodista?) (suom. huom. Edellinen koskee myös suomi-japani-suomi -sanakirjoja. Sijoita sen sijaan rahasi hyvään suomi-englanti-suomi -sanakirjaan ja käytä sitä apuna Edictin ja muiden netissä ilmaiseksi tarjoilla olevien sanakirjojen kanssa.)

Ehdotuksia

Minun neuvoni japanin harjoitteluun: Jos huomaat miettiväsi kuinka ilmaistaan jokin suomenkielinen ajatus japaniksi, säästä itsesi vaivalta ja anna olla, sillä epäonnistut melkeinpä 100 %:ssa yrityksistäsi. Tämä on hyvä pitää mielessä: Jos et jo valmiiksi tiedä kuinka sanoa jokin asia japaniksi, sitten et tiedä kuinka se sanotaan. Sen sijaan, jos vain voit, kysy saman tien kuinka asiasi voidaan esittää japaniksi joltain asiasta tietävältä ja pyydä samalla täydellinen selitys tämän kielioppirakenteen käytöstä. Aloita siis harjoittelusi japaninkielestä käsin. Kieli ei ole matematiikan tehtävä, jonka vastaus pitäisi osata ratkaista. Aloittamalla harjoittelun ratkaisusta käsin voidaan oppia tavoille, jotka taas johtavat ja auttavat oikeaoppisten ja luonnollisten japanin kielisten lauseiden muodostamisessa.

Tämän takia uskon vakaasti esimerkistä oppimiseen. Esimerkit ja kokemus ovat tärkeimmät työkalut japanin kielen hallitsemiseen. Sen vuoksi, vaikkei saman tien ensimmäisellä kerralla jotain tajuaisikaan, kannattaa siirtyä eteenpäin ja palata takaisin aikaisempaan kun on nähnyt kyseisestä aiheesta enemmän esimerkkejä. Näin saadaan parempi tuntuma siihen, miten epäselväksi jäänyttä asiaa käytetään erilaisissa konteksteissa. Valitettavasti esimerkkien kirjoittaminen on aikaavievää ja hidasta. (Yritän parhaani!) Mutta onneksi japanin kieltä löytyy kaikkialta, erityisesti netistä. Suosittelen harjoittelemaan japania niin paljon kuin mahdollista ja tarkistamaan tästä oppaasta vain kun et ymmärrä jotain kielioppiasiaa. Internetissä yksin on laaja valikoima lukumateriaalia, sisältäen nettisivut, foorumit ja online chatit. Japaninkielisten kirjojen tai sarjakuvien ostaminen on myös erinomainen (ja hauska) tapa kasvattaa sanavarastoa ja harjoittaa lukutaitoa. Minä myös uskon, että on mahdotonta oppia oikeita puheen- ja kuullunymmärtämisentaitoja ilman mallia. Kuullun- ja luetunymmärtämisen taitojen harjoittelut japania sujuvasti puhuvan henkilön kanssa on pakollinen asia, jos haluat oppia keskustelutaitoja. Vaikka kuuntelumateriaali, kuten äänitteet ja tv, voi olla hyvinkin opettavasta, niin ei ole kuitenkaan parempaa harjoittelutapaa kuin keskustella oikean ihmisen kanssa, jolta voi oppia ääntämistä, intonaatiota ja luonnollisesti soljuvaa keskustelua. Jos sinulla on tiettyjä kysymyksiä, joihin et löydä vastausta tästä oppaasta, voit keskustella niistä Japanese grammar guide foorumilla (englanniksi).

www.guidetojapanese.org/forum/

Ei kannata lannistua valtavasta opeteltavan materiaalin määrästä. Muista, että jokainen uusi sana tai kieliopin osa vie askeleen lähemmäksi kielen hallitsemista!

Vaatimukset

Koska japania kirjoitetaan tässä oppaassa japanilaisilla kirjoituksella (niin kuin sitä pitääkin, EIKÄ romajilla), selaimesi täytyy kyetä näyttämään japanilaisia fontteja. Jos 「こんにちは」 ei näytä samalta kuin こんにちは (miinus erot fonteissa), niin koneelle täytyy asentaa japanin kielituki tai sitten täytyy käyttää jotain yhdyskäytävää, jotta merkit muuttuisivat oikeanlaisiksi. Linkit ohjeisiin ja käännösyhdyskäytävään ovat alla.

Japanin kielituki
Käännösyhdyskäytävä (Huomattavasti hitaampi)

Pidä myös huoli siitä, että selaimesi on ajantasalla, jotta voi nauttia kaikista tyylisäännöstöjen eduista. Suosittelen Firefoxia.

Älä huolehdi siitä, että joutuisit etsimään kaikki kanjit ja sanaston sanakirjasta käsipelillä. Mene WWWJDIC:iin ja liitä kaikki esimerkit sinne. Näin suurin osa sanoista löytyy nopeasti. (suom. huom. Sanakirja on englanninkielinen)

Kaikki täällä oleva materiaali, esimerkit mukaan lukien, ovat minun tekemiäni, paitsi muutama yleinen terminmääritys ja kun toisin on selvästi mainittu. Toivon, että nautit tämän oppaan lukemisesta yhtä paljon kuin minä sen kirjoittamisesta. Joka on toisin sanoen tuskastuttavaa ja aikaavievää mutta sekoittuu kuitenkin jollain oudolla tavalla valtavaan tyydytyksen tunteeseen.

Oppaassa on vääjäämättä (monia) pieniä virheitä ja kirjoitusvirheitä, erityisesti siksi, koska kirjoitin tämä ed-päissäni, haha, huijasin! (Anteeksi, nörttivitsi). Oikeasti kirjoitin tämän Muistiolla, jossa ei ole oikeinkirjoituksen tarkastusta, joten antakaa lukemattomat kirjoitusvirheet anteeksi! (Suom. huom. Samat sanat) Lähettäkää palautetta, korjauksia ja/tai ehdotuksia Japanese Grammar Guide Foorumille.

No, se siitä löpinästä. Mukavaa oppimistaivalta!

-Tae Kim (ynnä suomentajat)

EtusivuSeuraava (Kirjoitusjärjestelmä) →