Transitiivi, ei transvestiitti!

← Edellinen (Verbeihin liittyvät partikkelit) | Sisällysluettelo | Seuraava (Alisteiset lauseet) →Transiviiviset ja intransitiiviset verbit

Kuten suomessakin, niin myös japanissa on joskus kahdentyppisiä versioita samasta verbistä. Näitä eri versioita kutsutaan transitatiivisiksi ja intransitatiivisiksi verbeiksi. Verbien välinen ero on se, että transitatiiviset verbit voivat saada suoran objektin kun taas intrasitatiiviset verbit eivät voi. Suomen kielessä suurimman osan verbeistä välillä on selkeä ero, kuten lauseissa "Pallo putosi" (intransitiivinen) ja "Minä pudotin pallon" (transitiivinen). Kaikkien verbien välillä tätä eroa ei kuitenkaan ole. Edelliset lauseet ovat japaniksi 「ボールちた」 ja 「ボールとした」. Joskus verbit muuttuvat kun ne käännetään suomeksi, kuten lauseparissa "Laittaa laatikkoon" (入れる) ja "Mennä sisään laatikkoon" (入る), mutta tämä johtuu vain kielten välisistä eroista. Tämän terminologian tuntemus ei ole niinkään tärkeää, vaan tärkeintä on se, että erottaa verbit toisistaan ja osaa käyttää oikeaa partikkelia oikean verbin kanssa.

Koska verbien perustarkoitus ja kanji ovat samoja, oppii yhden kanjin harjoittelemalla kätevästi kaksi verbiä! Katsotaanpas joitakin näytteitä transitiivisista ja intransitiivisista verbeistä.

Transitiiviset ja intransitiiviset verbit
Transiviivinen Intransitiivinen
落とす pudottaa, tiputtaa 落ちる pudota, tippua
出す viedä ulos 出る tulla ulos; lähteä
入れる laittaa sisään 入る mennä sisään
開ける avata 開く avautua
閉める sulkea 閉まる sulkeutua, olla kiinni
付ける kiinnittää 付く kiinnittyä
消す poistaa 消える kadota
抜く erottaa, ottaa irti 抜ける erottua, irtoutua

Kiinnitä huomiosi partikkeleihin!

Tämän osion tärkein opetus on oppia käyttämään oikeaa partikkelia oikean verbin kanssa. Valitettavasti WWWJDIC ei erottele transitiivisia ja intransitiivisia verbejä, mikä saattaa vaikeuttaa näiden uusien verbien välisten erojen oppimista (Suo. huom. Osassa verbeistä on merkintä "vt", mikä tarkoittaa transitiiviverbiä, ja vastaavasti merkinnän "iv" merkitys on intransiitiiviverbi). Suosittelen lämpimästi katsomaan tarkemmin sanakirjan esimerkkilauseita (linkki [EX] sanan perässä). Tai sitten voi hommata jostain käsiisi täydellisen listan transitiivi-/intransitiiviverbeistä ja opetella sen ulkoa!

(1)電気付けた。- Se olen minä, joka laittoi valot päälle.
(2) 電気付いた。- Valot menivät päälle.
(3) 電気消す。- Laittaa valot pois päältä.
(4) 電気消える。- Valot menevät pois päältä.
(5) 開けた?- Kuka avasi ikkunan?
(6) どうして開いた?- Miksi ikkuna aukesi?

Tärkeä muistettava asia on se, että intransitiiviset verbit eivät voi saada suoraa objektia, koska niillä ei ole suoraa toimijaa. Seuraavat lauseet ovat kieliopillisesti väärin.

(誤) 電気付いた。- (「を」 pitäisi korvata joko partikkelilla 「が」 tai 「は」)
(誤) 電気消える。- (「を」 pitäisi korvata joko partikkelilla 「が」 tai 「は」)
(誤) どうして開いた?- (を」 pitäisi korvata joko partikkelilla 「が」 tai 「は」)

← Edellinen (Verbeihin liittyvät partikkelit) Sisällysluettelo Seuraava (Alisteiset lauseet) →