Użycie przysłówka i gobi

← Wróć (partykuły) | Spis zagadnień | Dalej (niezbędna gramatyka) →Dlaczego przysłówki i gobi?

Cóż, nie mają ze sobą wiele wspólnego, ale postanowiłem umieścić je w jednym temacie, bo przedstawię tylko 2 najczęściej używane gobi, a to za mało jak na oddzielną lekcje.

Własności przysłówków

Podobnie jak w polskim, zmiana przymiotnika na przysłówek to nic trudnego, a może w japońskim jest to nawet łatwiejsze. Dopóki partykuły pozwalają nam na dowolną kolejność w zdaniu, przysłówka możemy używać tam gdzie się nam podoba, o ile stoi przed orzeczeniem. Jak zwykle poznamy oddzielne zasady dla i-przymiotników i na-przymiotników.
 

Jak zmienić przymiotnik na przysłówek

(1) ボブは朝ご飯早く食べた。- Bob szybko zjadł śniadanie.
Przysłówek 「早く」 jest trochę inny od polskiego słowa "szybko", bo odnosi się zarówno do czasu jak i do prędkości. Innymi słowy, Bob mógł zjeść śniadanie szybko, ale równie dobrze wcześnie w zależności od kontekstu. W innym typie zdań  「早く走った」,  jest raczej pewne, że chodzi o prędkość (oczywiście to również zależy od kontekstu).

(2) アリスは自分部屋きれいした。- Ala wyczyściła swój własny pokój.
Dosłowne tłumaczenie ukazuje dlaczego została użyta partykuła celu. To przemawia za tym, aby nie nazywać tego przysłówkiem, ale jest to dla nas wygodniejsze. Dopasowując to do roli przysłówka możemy wyobrazić sobie, że znaczy to "Ala sprawiła, że w jej pokoju jest czysto" (「きれい」 znaczy  "piękna"  i jeśli to pomoże możesz myśleć o tym jak "Ala upiększyła swój pokój")

Ważne: Nie wszystkie przysłówki pochodzą od przymiotnika. Niektóre, takie jak 「全然」 i 「たくさん」 są przysłówkami samymi w sobie. Takie słowa mogą być używanie bez partykuł tak jak regularne przymiotniki: 
(1) 映画たくさん見た。- Widział dużo filmów.
(2) 最近全然食べない。- Ostatnio, w ogóle nie je.

Spójrzmy na jeszcze kilka przykładów:
(1) ボブのは、結構大きい。 - Głos Boba jest całkiem duży( w sensie głośny).
(2) このは、最近大きく変わった。- To miasto ostatnio bardzo się zmieniło.
(3) 図書館では、静かする。- W bibliotece, jesteśmy cicho.

Co to jest  "gobi"?

W tej części poznamy dwa najczęściej używane gobi 「語尾」 znaczy "językowy ogon" i odnosi się do wszystkiego co występuje na końcu zdania, czy słowa. W tym przewodniku, będę używał tego pojęcia do opisania jednego, czy dwóch znaków hiragany, które występują na końcu znania w związku z brakiem lepszej terminologii. Ich znaczenie jest trudne do wyjaśnienia, ponieważ w gruncie rzeczy nie konkretnego nie znaczą. Ale mogą zmienić brzmienie wypowiedzi. Dwa, które poznamy mają wyraźniejsze znaczenie i są dość często używane.

 「ね」 gobi

Ludzie często używają 「ね」 gdy oczekują potwierdzenia tego co powiedzieli. Podobne do polskiego "co nie?" 

Przykład 1

ボブ: いい天気。- Ładna pogoda, czyż nie?
アリス: そう。- No tak, nie?
Dosłowne tłumaczenie 「そうね」 brzmi trochę dziwnie, bo "Pewnie jest". Mężczyźni powiedzą raczej, 「そうだね」.

Przykład 2

アリス: おもしろい映画だった。- To był ciekawy film, prawda?
ボブ: え?全然おもしろくなかった。- Co? Nie, wcale nie był ciekawy.
Ala oczekuje potwierdzenia, że film był ciekawy podczas gdy Bob jest zaskoczony, bo uważał zupełnie inaczej. (「え」 świadczy o zaskoczeniu, czy zakłopotaniu.)

 「よ」 gobi

Gdy 「よ」 znajduje się na końcu zdania, znaczy to, że rozmówca informuje nas o czymś nowym. W polskim możemy użyć "wiesz co,..." 

Przykład 1

アリス: 時間ない。- Wiesz co, nie ma czasu.
ボブ: 大丈夫だ。-W porządku,  przecież wiesz.

Przykład 2

アリス: 今日いい天気だね。- Ładna pogoda, co nie ?
ボブ: うんでも明日降る。- Ta. Ale wiesz, jutro będzie padać. 

Zestawienie dwóch 「よね」

Możesz zestawić dwa gobi, których się już nauczyliśmy w 「よね」. Używa się tego, gdy wprowadzasz nową informację i jednocześnie oczekujesz jej potwierdzenia u słuchacza. Pamiętaj, że kolejność zawsze musi być taka: 「よね」. Nie wolno jej zmieniać!

Przykład

アリス: ボブは、好きなんだよね。- Wiesz co, lubisz ryby, co nie?
ボブ: そうだね。- Tak, i co?
← Wróć (partykuły) Spis zagadnień Dalej (niezbędna gramatyka) →

This page has last been revised on 2005/1/8