Essential Grammar

← Wróć | Spis zagadnień | Dalej →Poznaliśmy już podstawy języka japońskiego. Teraz, kiedy już mamy ogólne pojęcie na ten temat, możemy naszą wiedzę rozszerzyć poprzez naukę poszczególnych konstrukcji gramatycznych stosowanych w różnych sytuacjach. Ta część będzie omówieniem gramatyki, którą można uznać za niezbędną w celu praktycznego użycia języka japońskiego na podstawowym poziomie. Od teraz, jako że opanowałeś już podstawy podstaw, zacznę stosować coraz mniej dosłownych tłumaczeń na rzecz uwypuklenia nowej gramatyki. Przykładowo, w zdaniach bez wyszczególnionego podmiotu, mogę po prostu w tłumaczeniu wyrazić podmiot jako "on", mimo że równie dobrze mogłoby być "my" lub "oni", w zależności od kontekstu.

Na początku tej części zaczniemy zamieniać to, co dotychczas poznaliśmy, na nieco grzeczniejszą formę. W każdym języku istnieją różne sposoby formułowania zwrotów w celu wyrażenia szacunku czy grzeczności. W języku polskim również istnieją takie różnice, jak np. "Proszę [coś zrobić]" w przeciwieństwie do "Niech Pan/Pani [coś zrobi]". Inaczej będziesz rozmawiał ze swoim profesorem, a inaczej z przyjaciółmi. Język japoński jednak wyróżnia się tym, że zmienia się nie tylko słownictwo, ale też struktura gramatyczna każdego zdania - istnieje wyraźna granica między mową swobodną, a formalną. Z jednej strony zasady wyraźnie mówią, jak należy ułożyć zdanie w zależności od kontekstu społecznego. Z drugiej zaś każde zdanie, jakie wypowiesz, musi zostać odmienione do odpowiedniego stopnia grzeczności. W trzeciej części omówimy grzeczną wersję japońskiego, która jest niezbędna do rozmów z osobami o wyższym statusie społecznym lub nieznajomymi.

W tej części zatem będziemy kontynuować naukę najbardziej przydatnej gramatyki w języku japońskim. Poznamy najczęściej stosowane odmiany, takie jak forma -te, potencjalna, warunkowa i wolicjonalna. Późniejsze części nie są ułożone w jakiejś szczególnej kolejności, ani też nie muszą być. W końcu gramatyka zaprezentowana tutaj jest niezbędna, co znaczy, że i tak musisz ją poznać w całości, i to porządnie.

← Wróć Spis zagadnień Dalej →

This page has last been revised on 2005/1/8