Wyrażanie istnienia

← Poprzednie (Wyrażanie istnienia) | Spis treści | Następne (Wprowadzenie do partykuł) →
Powrót do lekcjiSłownictwo używane w tym dziale

Poniżej znajdują się ćwiczenia na odmianę czasowników, której poświęciliśmy uwagę w poprzednim dziale. Przed rozpoczęciem warto zapoznać się ze słownictwem, które pojawi się w ćwiczeniach.
Kanji
Na początek zamieściliśmy listę kanji, które wystąpią w późniejszych złożeniach. Odnośnik zabierze Was do strony z animacjami pokazującymi kolejność stawiania poszczególnych kresek. Pamiętajcie jednak, że nie pokazują one dokładnie kierunku ich stawiania dlatego też w razie wątpliwości warto skonsultować się ze złownikiem znaków. Nauka poszczególnych znaków najlepiej odbywa się jeśli występują one w kontekstach (tak jak poniżej).
 1. - człowiek
 2. - dziecko
 3. - mały
 4. - środek
 5. - duży
 6. - przyjaciel
 7. - zycie
 8. - z przodu
 9. - uczyć się
 10. - szkoła
 11. - wysoki
 12. - samochód
 13. - towarzyszący
 14. - osiągnąć
Słownictwo
Poniżej znajduje się lista rzeczowników, które mogą pojawić się w ćwiczeniach.
 1. うん - potoczne słowo oznaczające "tak" (no, uhm)
 2. ううん - potoczne słowo oznaczające "nie"(e-e)
 3. これ - to
 4. それ - tamto
 5. あれ - tamto (do rzeczy znajdujących się dalej niż te określone それ )
 6. こう - (things are) this way
 7. そう - (things are) that way
 8. 人 【ひと】 - człowiek
 9. 大人 【おとな】 - dorosły
 10. 子供 【こども】 - dziecko
 11. 友達 【ともだち】 - przyjaciel
 12. 車 【くるま】 - samochód
 13. 学生 【がくせい】 - student
 14. 先生 【せんせい】 - nauczyciel
 15. 学校 【がっこう】 - szkoła
 16. 小学校 【しょうがっこう】 - szkoła podstawowa
 17. 中学校 【ちゅうがっこう】 - szkoła między podstawówką a liceum (~gimnazjum)
 18. 高校 【こうこう】 - szkoła średnia school
 19. 大学 【だいがく】 - uczelnia

Odmiana rzeczownika ćw. 1

Każdy z poniższych rzczowników odmień w następujące formy: orzekająca, przecząca, przeszła, przeszła przecząca.

Przykład: 人 = 人だ人じゃない人だった人じゃなかった


1. これ
forma orzekająca = これだ
forma przecząca = これじゃない
forma przeszła = これだった
forma przeszła przecząca = これじゃなかった

2. 大人
f. orzekająca = 大人だ
f. przecząca = 大人じゃない
f. przeszła = 大人だった
f. przeszła, przecząca = 大人じゃなかった

3. 学校
f. orzekająca = 学校だ
f. przecząca = 学校じゃない
f. przeszła = 学校だった
f. przeszła, przecząca = 学校じゃなかった

4. 友達
f. orzekająca = 友達だ
f. przecząca = 友達じゃない
f. przeszła = 友達だった
f. przeszła, przecząca = 友達じゃなかった

5. 学生
f. orzekająca = 学生だ
f. przecząca = 学生じゃない
f. przeszła = 学生だった
f. przeszła, przecząca = 学生じゃなかった
Pokaż odpowiedzi | Ukryj odpowiedzi

Odmiana ćw.2

W poniższym ćwiczeniu sprawdzimy Waszą znajomość odmiany rzeczowników poprzez tłumaczenie prostych zdań. W przypadku formy orzekającej, nieprzeszłej jej znaczenie może być domyślne, jednak na potrzeby tego ćwiczenia załóżmy, ze musi ona zostać wyrażona. Pamiętajcie, że przez staje się ona bardzo stanowczą formą oznajmująca. this creates a very firm and declaratory tone.

przekład: Student jest. = 学生だ。


1. Uczelnia jest 大学だ。
2. Szkoła średnia nie jest. 高校じゃない。
3. Nauczyciel był. 先生だった。
4. Dorosły jest. 大人だ。
5. Dziecko nie było. 子供じゃなかった。
6. Było w ten sposób. こうだった。
7. Nie było tam (あれ). あれじゃなかった。
8. Gimnazjum nie jest. 中学校じゃない。
9. Przyjaciel jest. 友達だ。
10. Samochód nie był. 車じゃなかった。
11. Był tym. (これ) これだった。
12. That's not the way it is. そうじゃない。
Pokaż odpowiedzi | Ukryj odpowiedzi

Odpowiadania na pytania - ćwiczenia

W ostatnim zadaniu, poćwiczymy odpowiadania na proste pytania przy pomocy różnych formy określajacyh stan bycia. Opowiedzi tak lub nie (うん lub ううん) będą podane. Waszym zadaniem będzie dokończyć zdania. Układając zdania zdecydowałem się być odrobinę seksistowski i założyłem, że wszyscy mężczyźni śtosują zdecydowane formy orzekąjące 「だ」, a kobiety formy domyślne bez 「だ」 (w prawdziwym życiu nie jest tak do końca)

przykład:
Q) 学生?
A) ううん、学生じゃない

Q1) 友達?
A1) うん、友達(kobieta)
Q2) 学校?
A2) ううん、学校じゃない
Q3) それだった?
A3) ううん、それじゃなかった
Q4) そう? (ach tak?)
A4) うん、そうだ(mężczyzna)
Q5) これ?
A5) ううん、それじゃない(przedmiot jest daleko od mówiącego)
Q6) 先生だった?
A6) うん、先生だった
Q7) 小学校だった?
A7) ううん、小学校じゃなかった
Q8) 子供?
A8) うん、子供(kobieta)
Pokaż odpowiedzi | Ukryj odpowiedzi
← Poprzednie (Wyrażanie istnienia) Spis treści Następne (Wprowadzenie do partykuł)
Powrót do lekcji

This page has last been revised on 2008/5/31