No bo tak!

← Poprzednie (Podstawowa gramatyka) | Spis treści | Następne (Partykuły) →
Przejdź do ćwiczeńWyrażanie istnienia za pomocą 「だ」

Jednym z bardziej zaskakujących zagadnień języka japońskiego jest fakt, iż nie znajdziemy w nim czasownika, który wyrażałby istnienie jak czasownik “być” w języku polskim. W zamian za to fakt, że coś istnieje, wyrażany jest poprzez dodanie znaku hiragany 「だ」 po rzeczownikach i na-przymiotnikach (o tych później). Przekonamy się jak to wygląda w praktyce, kiedy przyjrzymy się bliżej czasownikom i rzeczownikom.
Wyrażanie istnienia za pomocą 「だ」

Nic prostszego. Jednakże...

Istnienie można również wyrażać bez użycia 「だ」!

Jak widać w punkcie (1), 魚 oznacza po prostu „rybę” i nic poza tym. Jednakże, już w kolejnym rozdziale zobaczymy, że poprzez odpowiedniej partykuły możemy również wyrazić, że coś „jest rybą”. W tej chwili prawdopodobnie zastanawiacie się po co w takim razie jest 「だ」 skoro możemy powiedzieć, że coś istnieje beż jego użycia. Główną różnica polega na tym, iż dodanie 「だ」 w twierdzeniu nadaje mu charakter emfatyczny. Dlatego też częściej można usłyszeć mężczyzn stosujących tę właśnie formę na końcu zdania. Z tego samego powodu 「だ」 nie może być stosowane w pytaniach, gdyż brzmiałoby to wtedy jakbyśmy coś twierdzili i pytali o to jednocześnie (wyjątek stanowi 「だ」 w formach pytających jak 「どこだ」 o czym będzie mowa w późniejszych częściach)

「だ」 używane jest również w wielu konstrukcjach gramatycznych, gdzie istnienie czegoś musi być wyraźnie zaznaczone. Istnieją również przypadki kiedy 「だ」 nie należy stosować. Wszystko wygląda na skomplikowane jednak z czasem sami nauczycie się kiedy i gdzie stosować 「だ」 .

Negacja stanu bycia

W języku japońskim zarówno przeczenia jak i czas przeszły wyrażane są na drodze odmiany. Odpowiednio odmienione czasowniki lub przymiotniki mogą wyrazić, że coś nie [X] jest lub, że coś było [X]. W jednej z kolejnych lekcji przyjrzymy się tworzeniu zdań twierdzących stawiając「だ」 na końcu zdania.

By zanegować stan bycia wystarczy dodać 「じゃない」 po czasowniku lub na-przymiotniku.

Negacja stanu bycia

Przykłady

(1) じゃない。- Nie jest rybą.
(2) 学生じゃない。- Nie jest uczniem.
(3) 静かじゃない。- Nie jest cicho.

"Bycie" w czasie przeszłym

By wyrazić, że coś było należy dodać 「だった」 do rzeczownika lub na-przymiotnika..

By zanegować istnienie w przeszłości (nie był) wystarczy odciąć 「い」 od formy przeczącej czasu teraźniejszego 「じゃない」 i dodać 「かった」.

"Bycie" w czasie przeszłm
  1. Istnienie w czasie przeszłym: Dodajemy 「だった」 do rzeczownika lub na-przymiotnika
    (例) 友達 → 友達だった (przyjaciel był)
  2. Istnienia w czasie przeszłym-przeczenie: Od formy przeczącej rzeczownika lub na-przymiotnika odcinamy 「い」 i dodajemy 「かった」
    (例) 友達 → 友達じゃない → 友達じゃなかった (przyjaciel nie był)

(1) だった。- Ryba była.
(2) 学生じゃなかった。- Uczeń nie był.
(3) 静かじゃなかった。- Nie było cicho.

Podsumowanie

Poznaliśmy jak wyrażać istnienie w czterech formach. W kolejnym dziale przyjrzymy się zastosowaniu partykuł, które pomogą nam nadać rzeczownikom odpowiednie role w zdanie. Poniżej znajduje się tabela różnych form wyrażających istnienie, które poznaliśmy w tym rozdziale.

Istnienie-podsumowanie
TwierdzeniePrzeczenie
Nie przeszły(だ)Ryba jestじゃないRyba nie jest
PrzeszłyだったRyba byłaじゃなかったRyba nie była
← Poprzednie (Podstawowa gramatyka) Spis treści Następne (Partykuły) →
Przejdź do ćwiczeń

This page has last been revised on 2005/4/7
Removed reference to 「か question marker」 and changed formatting. (2005/4/7)