Wszystko w przeszłości

← Wróć (Przeczenia) | Spis zagadnień | Dalej (Partykuły) →
Do ćwiczeńZmiana czasowników na czas przeszły

Skończymy opisywanie podstawowych akcji przez nauczenie się czasu przeszłego twierdzącego i przeczącego do zdarzeń. Mogę cię uprzedzić, że będzie najbardziej złożony temat jaki poznasz podczas nauki japońskiego. Z jednej strony nie ma w nim nic skomplikowanego. Z drugiej, prawdopodobnie będziesz musiał wielokrotnie wracać do tego tematu, aby całkowicie oswoić się z zasadami tej odmiany.

Czas przeszły dla ru-czasowników

Zaczniemy od ru-czasowników. Po prostu należy zmienić 「る」 na 「た」.

Aby zmienić ru-czasowniki na czas przeszły

* opuść 「る」 i dodaj 「た」

* 例)出る 出た

* 例)捨てる 捨てた

Przykłady

1) ご飯は、食べた。

- Jeśli chodzi o posiłek, zjadłem.

(2) 映画は、全部見た。

- Jeśli chodzi o filmy, widziałem je wszystkie.

Czas przeszły dla u-czasowników

Zmiana u-czasowników na czas przeszły jest trudna, ponieważ musimy podzielić je na kilka kategorii. Podział ten zależeć będzie od znaku kończącego czasownik. Tabela poniżej przedstawia pod-kategorie. W dodatku, istnieje wyjątek dotyczący czasownika 「行く」. Umieściłem go razem z 「する」 i 「来る」 mimo że 「行く」 jest regularnym u-czasownikiem w każdej innej odmianie.

 

Odmiana dla u-czasowników
Końcówkanie przeszłyzmienia się na...przeszły
す→したした


く→いた
ぐ→いだ
いた
いだ
む→んだ
ぶ→んだ
ぬ→んだ
んだ
んだ
んだ
る→った
う→った
つ→った
った
った
った
      
Wyjątki
nie przeszłyprzeszły
する
くる
行くった*
* Wyjątek odnosi się tylko do tej odmiany

Przykłady

(1) 今日は、走った。

- Jeśli chodzi o dzisiaj, biegłem.

(2) 友達が来た。

- Przyjaciel jest tym, ktróry przyszedł

(3) 私も遊んだ。

- Też grałm.

(4) 勉強は、した。

- Jeśli chodzi o pracę domową, odrobiłem ją

Czas przeszły przeczący dla wszystkich czasowników

Zasady tej odmiany są takie same dla wszystkich czasowników. Pewnie zauważyłeś, że wszystkie przeczenia kończą się na 「ない」. Po prostu bierzesz przeczącą formę czasownika, odrzucasz 「い」 z końcówki 「ない」 i zmieniasz na 「かった」.

Aby zmienić czas teraźniejszy na przeszły przeczący

* Zmień czasownik na jego formę przeczącą i zmień 「い」 na 「かった」

* 例)捨てる → 捨てない → 捨てなかった

* 例)行く → 行かない → 行かなかった

Przykłady

(1) アリスは食べなかった。

- Jeśli chodzi o Alę nie zjadł.

(2) ジムがしなかった。

- Jim jest tym, który nie zrobił

(3) ボブも行かなかった。

- Bob również nie przyszedł

(4) お金がなかった。

- Nie było pieniędzy. (dosł. Jeśli chodzi o pieniądze, nie istniały.)

(5) 私は買わなかった。

- Jeśli chodzi o mnie, nie kupiłem.

(6) 猫はいなかった。

- Nie było kota. (dosł. Jeśli chodzi o kota, nie istniał)

← Wróć (Przeczenia) Spis zagadnień Dalej (Partykuły) →
Do ćwiczeń

This page has last been revised on 2007/1/3