Czasem musisz zaprzeczyć!

← Wróć (Podstawy czasowników) | Spis zagadnień | Dalej (Czas przeszły) →
Do ćwiczeń                              Spis treści
  1. Przeczenia
  2. Zamiana formy twierdzącej na przeczącą

Forma przecząca

Umiemy już używać czasowników w ich twierdzącej formie. Teraz chcielibyśmy móc powiedzieć, że coś nie ma miejsca, bądź się nie zdarzy. Czasowniki zaprzecza się podobnie jak stan rzeczy dla rzeczowników. Niestety, w tym przypadku jest to trochę bardziej skomplikowane.

 

Zamiana formy twierdzącej na przeczącą

Teraz użyjemy podziały, którego nauczyliśmy się w poprzedniej lekcji. Wcześniej jednak musimy zająć się ważnym wyjątkiem, czasownikiem 「ある」. 「ある」 to u-czasownik używany do wyrażenia istnienia obiektów nieożywionych. Na przykład jeśli chcesz powiedzieć,  że krzesło jest w pokoju, użyjesz 「ある」. Odpowiednikiem dla obiektów ożywionych jest 「いる」, normalny ru-czasownik. Na przykład jeśli chcesz powiedzieć, że człowiek jest w pokoju, użyjesz 「いる」 nie 「ある」. Te dwa czasowniki 「ある」 i 「いる」 są całkiem różne od innych czasowników, bo opisują fakt istnienia, a nie akcję

Powodem dla którego przywołałem je tu jest przecząca forma 「ある」- 「ない」 (coś nie istnieje).

Pamiętaj, to wyjątek, więc nie możesz stosować tu zwyczajnych zasad odmiany.

Przeczenie 「ある」to 「ない」.

Tu są zasady dla wszystkich innych czasowników. Dla ru-czasowników opuszczasz 「る」 i dodajesz 「ない」. Dla u-czasowników pomocne moż okazać się zapisanie ich w alfabecie łacińskim, Opuszczasz samogłoskę/ u / i dodajesz "anai". Albo, jeśli wolisz, wracasz się do tabeli z hiraganą. Patrzysz na znak, którym kończy się czasownik i odszukujesz jego odpowiednik w kolumnie znaków /a/. Na przykład 「く」 zmienia się w 「か」. Potem dodajesz tylko 「ない」.

Należy zwróić uwagę na czasowniki zakończone na 「う」. Trzeba zmienić 「う」 na 「わ」, a nie na 「あ」 jak sugeruje zasada. Musisz również zapamiętać odmianę dwóch wyjątków, a także 「ある」.

Jak zmienić formę twierdzącą na przeczącą.

ru-czasowniki: odrzuć「る」 i dołącz 「ない」.

例) 見る → 見ない

例) 出る → 出ない

* u-czasowniki: zastąp ostatni / u / znak z jego / a / odpowiednikiem i dołącz 「ない」.

例) 飲む → 飲ま → 飲まない

例) 待つ → 待た → 待たない

※ Wyjątek z 「う」. Zastąp 「う」 z 「わ」 (nie 「あ」) i dołącz 「ない」 .

例) 拾う → 拾わ → 拾わない

Przykładowe ru-czasowniki
TwierdzeniePrzeczenie
食べ食べない
ない
信じ信じない
ない
起き起きない
ない
掛け掛けない
捨て捨てない
調べ調べない
    
Przykładowe u-czasowniki
TwierdzeniePrzeczenie ローマ字ローマ字 (Neg)
さない hanasuhanasanai
かない kikukikanai
がない oyoguoyoganai
ばない asobuasobanai
たない matumatanai
まない nomunomanai
らないnaoru naoranai
なないshinu shinanai
ないkau kawanai
    
Wyjątki
TwierdzeniePrzeczenie
するしない
くるこない
あるない
* = wyjątek odnoszący się tylko do tej odmiany

Przykłady

Kilka przykładów z użyciem formy przeczącej. Jeśli chcesz przyjrzeć się tym czasownikom użyj WWWJDIC. Słownik zmieni je na ich formę podstawową.

(1) アリスは食べない。- Jeśli chodzi o Alę nie je..

(2) ジムが遊ばない。- Jim jest tym, który nie gra.

(3) ボブもしない。- Bob również tego nie robi.

(4) お金がない。- Nie ma pieniędzy. (dosł. Jeśli chodzi o pieniądze, nie ma ich.)

(5) 私は買わない。- Jeśli chodzi o mnie, nie kupuję

(6) 猫はいない。- Kota nie ma. (dosł. Jeśli chodzi o kota, nie ma go.)

← Wróć (Podstawy czasowników) Spis zagadnień Dalej (Czas przeszły) →
Do ćwiczeń