Se kaikki on mennyttä!

← Edellinen (Verbien kielteinen muoto) | Sisällysluettelo | Seuraava (Verbeihin liittyvät partikkelit) →
Harjoituksia verbien menneestä muodostaVerbien taivuttaminen menneeseen muotoon

Nyt saadaan päätökseen verbien perusominaisuuksien määrittämiminen ja opitaan kuinka ilmaistaan verbien mennyttä ja kielteistä mennyttä muotoa. Varoitanpa jo etukäteen, että tämän osion taivutussäännöt ovat japanin kieliopin kaikista hankalimmat. Toisaalta, sitten kun nämä taivutukset on saatu taottua kalloon, kaikki tulevat taivutussäännöt tuntuvat todella yksinkertaisilta. Mutta toisaalta voit taas joutua palaamaan tähän osioon todella monta kertaa ennen kuin olet sinut kaikkien erilaisten taivutusten kanssa.

Ru-verbien mennyt muoto

Aloitetaan helpommalla ru-ryhmällä. Ru-verbien muuttaminen sanakirjamuodosta (perusmuodosta) menneeseen muotoon tapahtuu tipauttamalla pois viimeinen 「る」-tavu ja lisäämällä sen tilalle tavu 「た」.
Ru-verbien menneen muodon taivutukset

Esimerkit

(1) ご飯は、食べた。- Mitä tuleen ateriaan, söi. (kirjaimellisesti esim. [Minä] söin aterian.)
(2) 映画は、全部見た。- Mitä tulee elokuviin, näki kaikki. (kirjaimellisesti esim. [Hän] näki kaikki elokuvat.)

U-verbien mennyt muoto

U-verbien muuttaminen sanakirjamuodosta (perusmuodosta) menneeseen muotoon on hankalaa, koska verbit täytyy jakaa vielä neljään lisäryhmään. Nämä neljä ryhmää muodostetaan verbin viimeisen tavun perusteella. Alla oleva taulukko kuvastaa eri alaryhmiä. Ei sääntöä ilman poikkeusta, joka on tällä kertaa verbi 「行く」. Tässä kohtaa se on liitetty yhteen kahden muun epäsäännöllisen verbin, 「する」:n ja 「来る」:n, kanssa vaikka 「行く」 onkin säännöllinen u-verbi kaikissa muissa taivutuksissa.

U-verbien menneen muodon taivutukset
Pääte Ei-mennyt Muuttuu... Mennyt
す→した した


く→いた
ぐ→いだ
いた
いだ
む→んだ
ぶ→んだ
ぬ→んだ
んだ
んだ
んだ
る→った
う→った
つ→った
った
った
った
      
Epäsäännölliset
Ei-mennytMennyt
する
くる
行く った
* = Erityisesti tässä taivutuksessa ilmenevät poikkeukset

Esimerkit

(1) 今日は、走った。- Mitä tulee tähän päivään, juoksi. (esim. [Sinä] juoksit tänään.)
(2) 友達来た。- Ystävä on se, joka tuli. (Ystävä tuli)
(3) 遊んだ。- Minäkin huvittelin.
(4) 勉強は、した。- Mitä tulee opiskeluun, teki. (esim. '[Hän] opiskeli' tai '[Minä] tein läksyt')

Kaikkien verbien mennyt kielteinen muoto

Menneen kielteisen muodon taivutussäännöt ovat samat kaikille verbeille. Olet varmaankin jo huomannut, että lähestulkoon kaiken kielteinen taivutusmuoto päättyy melkein aina 「ない」. Menneen kielteisen muodon taivutussäännöt ovatkin melko pitkälti samanlaiset kuin muidenkin 「ない」-loppuisten kielteisten muotojen. Otetaan verbin kielteinen muoto, poistetaan viimeinen 「い」-tavu ja korvataan se päätteellä 「かった」.
Verbien muuttaminen menneeseen kielteiseen muotoon

Esimerkit

(1) リーサは食べなかった。- Mitä tulee Liisaan, ei syönyt. (Liisa ei syönyt.)
(2) ユッシが遊ばなかった。- Jussi on se, joka ei huvitellut. (Jussi ei huvittellut.)
(3) ペッカもしなかった。- Pekkakaan ei tehnyt.
(4) お金かった。- Raha on se, jota ei ollut (Ei ollut rahaa.)
(5) 買わなかった。- Mitä minuun tulee, en ostanut. (Minä en ostanut.)
(6)いなかった。- Mitä tulee kissaan, ei ollut (Ei ollut kissaa).
← Edellinen (Verbien kielteinen muoto) Sisällysluettelo Seuraava (Verbeihin liittyvät partikkelit) →
Harjoituksia verbien menneestä muodosta