Zdania podrzędne? Mój kociak takie ma.

← Wróć(przechodnie/nieprzechodnie) | Spis zagadnień | Dalej (Partykuły) →Traktowanie czasowników i opisów stanu rzeczy jak przymiotniki.

Zauważyłeś jak wiele z form czasowników i opisu stanu rzeczy odmienia się jak i-przymiotniki? Dzieje się tak dlatego, że właściwie, jeśli chodzi o ich znaczenie, są i-przymiotnikami. "nie zjadł" opisuje osobę i w japońskim możesz bezpośrednio opisać rzeczownik "osoba za pomocą frazy "nie zjadł" tak jak za pomocą regularnego przymiotnika. To pozwoli nam określać rzeczownik za pomocą każdej frazy  z czasownikiem!

Używanie części zdania podrzędnie złożonego opisującego stan rzeczy jako przymiotnika

Forma przecząca, przeszła i przeszła przecząca rzeczownika również może być używana jak przymiotnik do opisania innego rzeczownika. Jednak nie można tego zrobić z podstawową formą opisu stanu rzeczy 「だ」. (To prawdziwy wrzód na tyłku!). Użyjemy do tego partykuł przedstawionych w następnym rozdziale.

Nie możesz użyć 「だ」 do opisania rzeczownika tak jak możesz to zrobić z 「だった」、「じゃない」、i  「じゃなかった」.

Aczkolwiek możesz zestawić ze sobą rzeczowniki o ile nie zamierzasz zmieniać ich znaczenia. Na przykład jak w zdaniu "Międzynarodowe centrum edukacji". Widzisz, że jest to po prostu zlepek słów bez żadnych gramatycznych modyfikacji. Być może w polskim nie jest to takie oczywiste, ale nie brzmi to jak "Centrum edukacji, które jest międzynarodowe" czy "Centrum dla edukacji międzynarodowej". Po prostu trzy słowa, które nie mają nic do siebie "Międzynarodowe centrum edukacji" Po japońsku możesz wyrazić to w ten sposób: 「国際教育センタ」 (lub 「センター」). Spotkasz się z łańcuszkami rzeczowników w wielu kombinacjach. Czasem dana kombinacja jest tak często używana, że znajduje swoje miejsce w słowniku. Tak jak: 「登場人物」、「立入禁止」、czy 「通勤手当」. Jeśli masz trudności z oddzieleniem słów możesz skopiować je do  WWWJDICs Translate Words in Japanese Text a to narzędzie samo wyszczególni słowa dla ciebie (w większości przypadków).

Przykłady

Przykłady modyfikacji rzeczownika za pomocą odmienionej formy rzeczownika w zdaniu podrzędnym.

(1) 学生じゃないは、学校行かない
- Osoba, która nie jest uczniem, nie chodzi do szkoły.

(2) 子供だったアリスが立派大人なった
- Ala, która była dzieckiem, wyrosła na piękną kobietę (dosł. na piękną osobę dorosłą)

(3) 友達じゃなかったアリスは、いい友達なった
- Ala, która nie była przyjacielem, została dobrym przyjacielem.

(4) 先週医者だったボブは、仕事辞めた
- Bob, który był lekarzem, w zeszłym tygodniu odszedł z pracy..

Używanie części zdania podrzędnie złożonego z czasownikiem jako przymiotnika

Części zdania z czasownikiem również mogą być używane do określania rzeczownika. Następujące przykłady pokażą jak pozwala nam to stworzyć szczegółowe i całkiem skomplikowane zdania.

Przykłady

(1) 先週映画見た
- Kim jest osoba, która oglądała film w zeszłym tygodniu?

(2) ボブは、いつも勉強するだ。
- Bob jest osobą, która zawsze się uczy.

(3) 赤いズボン買う友達はボブだ。
- Osobą, która kupuje czerwone spodnie jest Bob.

(4) 晩ご飯食べなかったは、映画見た銀行行った
- Osoba, która nie zjadła obiadu poszła do banku, który widziała na filmie.

Japoński szyk zdania

Nauczyliśmy się już idei zdań podrzędnie złożonych i używania ich jak klocków do budowy zdania. Zajmijmy się teraz szykiem zdania. Powszechny jest pewien mit dotyczący budowy zdania w japońskim, który staje się prawdziwą plagą wśród początkujących. Oto on.

Najbardziej podstawowe zdanie w językach germańskich tworzy się w następującej kolejności:: [Temat] [orzeczenie] [podmiot]. Zdanie nie jest poprawne jeśli zabraknie jakiegoś elementu lub znajdzie się nie na swoim miejscu. 

Uczniowie japońskiego z kolei powiedzą ci, że jest zupełnie na odwrót. Nawet niektórzy nauczyciele japońskiego mogą powiedzieć ci, że japoński szyk zdania wygląda tak: [temat] [podmiot] [orzeczenie]. To przykład próby dopasowania japońskiego do zachodniego stylu myślenia. Oczywiście wszyscy wiemy (wiemy, prawda?), że faktyczny szyk zdania  w najbardziej podstawowej formie to:: [Orzeczenie]. Wszystko inne występujące przed orzeczeniem nie ma ustalonego szyku i nie jest potrzebne do stworzenia gramatycznie poprawnego zdania. Oprócz tego, czasownik zawsze musi występować na końcu. To wszystko, funkcje gramatyczną reszty słów ustalają partykuły i nie ma znaczenia w jakiej kolejności występują. Następujące przykłady są całkowicie poprawne, bo orzeczenie występuje w nich na ostatnim miejscu w zdaniu

Gramatycznie poprawne i kompletne zdania.

(1) 公園お弁当食べた
(2) 公園お弁当食べた
(3) お弁当公園食べた
(4) 弁当食べた
(5) 食べた

Zatem nie męcz się zbytnio nad ustawianiem zdania w odpowiednim szyku. Wystarczy, że zapamiętasz kilka reguł. 

Japoński szyk zdania
  1. Zdanie wymaga występowania orzeczenia na końcu. To odnosi się również do opisu stanu rzeczy. 
    例) 食べた
    例) 学生(だ)
  2. Zdanie podrzędne może być używane do opisania rzeczownika. (Oprócz jednego wyjątku, patrz wyżej)
    例) お弁当食べた学生公園行った
← Wróć(przechodnie/nieprzechodnie) Spis zagadnień Dalej (Partykuły) →

This page has last been revised on 2006/9/19