Pyyntöjen ja käskyjen esittäminen

← Edellinen (Antaminen ja vastaanottaminen) | Sisällysluettelo | Seuraava (Numerot ja laskeminen) →Kohteliaasti (ja ei-niin-kohteliaasti) pyytäminen

Japaniksi on mahdollista esittää pyyntöjä monella erilaisella tavalla, saman tapaan kuin edellisessä kappaleessa opittujen palvelusten pyytämisten kohdalla. Näin siis sanotaan japaniksi "ole hyvä ja (tee) [X]". Ensimmäiseksi opimme yleisimmän tavan esittää pyyntöjä käyttämällä 「くださる」-verbin erikoistaivutusta ja tätä jämäkämpää 「なさる」:a. Lopuksi opitaan harvoin käytetty ja kohtuuttoman tiukka käskymuoto täydellisyyden vuoksi. Voit ihan hyvällä omatunnolla ohittaa viimeisen osan, paitsi jos satut olemaan innokas mangan lukija.

「~ください」 - 「くださる」:n erikoistaivutus

ください」 on 「くださる」-verbin erikoistaivutus, joka on taas puolestaan 「くれる」-verbin kunnioittava muoto. Opimme lisää kunnioittavista ja nöyristä muodoista seuraavan pääosion alussa. Käymme läpi 「ください」:n käytön tässä, koska sillä on hienoinen merkitysero verattuna normaaliin 「くれる」:un ja kunnioittavaan 「くださる」:un. 「ください」 eroaa 「くれる」:sta seuraavalla tavalla:

(1) それください。- Anna se, ole hyvä.
(2) それくれる?- Voitko antaa minulle sen?
Kuten voidaan huomata, 「ください」 on suora pyyntö kun taas 「くれる」:a käytetään kymyksissä kun halutaan jonkun antavan jotain. 「ください」 on kuitenkin samankaltainen kuin 「くれる」 siinä mielessä, että senkin loppuun voidaan liittää verbin te-muoto ja esittää näin johonkin tekoon kohdistuva pyyntö.
(1) 漢字書いてください。- Ole hyvä ja kirjoita kanjeilla.
(2) ゆっくり話してください。- Ole hyvä ja puhu hitaasti.

Kielteisten pyyntöjen säännöt ovat samat kuin 「くれる」:llekin.
(1) 落書き書かないください。- Ole kiltti äläkä piirtele töherryksiä.
(2) こここないでください。- Ole ystävällinen äläkä tule tänne.

Tuttavallisessa puheessa on yleistä tipauttaa kokonaan pois 「ください」-osa.
日本語話して。- Ole hyvä ja puhu japania.
消しゴム貸して。- Ole kiltti ja lainaa pyyhekumia.
遠い行かないで。- Ole kiltti äläkä mene kaukaiseen paikkaan.

Niiden, jotka haluavat kuulosta erityisen komentelevilta ja miehekkäiltä, on mahdollista käyttää myös 「くれる」-verbiä, josta on poistettu viimeinen 「る」-tavu (kts. käskymuoto).
日本語話してくれ。- Puhu japania.
消しゴム貸してくれ。- Lainaa minulle pyyhekumia.
遠い行かないでくれ。- Älä mene kaukaiseen paikkaan.

Koska 「ください」:n, kuten masu-muodon, täytyy tulla aina lauseen tai alisteisen lauseen loppuun, sitä ei voida käyttää substantiivin suorassa määrittämisessä. Esimerkiksi, seuraavanlainen ei ole mahdollista 「ください」:ta käyttämällä.
(1) お父さんくれた時計壊れた。- Isän antama kello meni rikki.

Tietysti, koska suorat sitaatit ovat vain jonkun toisen sanoman asian sanatarkkaa toistamista, niin suorien sitaattien sisään voidaan laittaa käytännössä mitä tahansa.
(1) 「それくださいお父さん言った。- Isä sanoi:"Ole hyvä ja anna se minulle".

「~ちょうだい」:n käyttäminen tuttavallisissa pyynnöissä

ください」:n tuttavallinen, yleensä naisten käyttämä vaihtoehto on 「ちょうだい」. Se kirjoitetaan aina hiraganalla. Kanjeilla kirjoitettuna sitä käytetään yleensä hyvin muodollisissa ilmauksissa, kuten 「頂戴致します」. Muuten aiheesta ei ole kovin paljon sanomista, koska kieliopillisesti 「ちょうだい」 toimii samalla tavalla kuin 「ください」:kin.

Esimerkit

(1) スプーンちょうだい。- Ole kiltti ja anna minulle lusikka.
(2) ここ名前書いてちょうだい。- Ole hyvä ja kirjoita nimesi tähän.

「~なさい」:n käyttäminen tiukoissa mutta kohteliaissa käskyissä

なさい」 on 「する」:n erityinen kunnioittava taivutusmuoto. Se on pehmeä mutta samalla tiukka tapa antaa käsky. Sitä käytettään esimerkiksi silloin kun äiti toruu lastaan tai opettaja haluaa kurittoman oppilaan olevan tarkkaavaisempi. Toisin kuin 「ください」, 「なさい」:ta voidaan käyttää vain myönteisten verbien kanssa ja sen kanssa käytetään verbin vartaloa te-muodon sijaan. Sitä ei voida käyttää myöskään yksinään vaan se on aina liitettävä toiseen verbiin.
「~なさい」:n käyttäminen tiukoissa mutta kohteliaissa käskyissä

Esimerkit

(1) よく聞きなさい!- Kuuntele hyvin!
(2) ここ座りなさい。- Istu tässä.

なさい」:n 「さい」-osa voidaan tipauttaa pois ja muodostaan näin tuttavallinen versio tästä kielioppirakenteesta.
(1) まだいっぱいあるから、たくさん食べな。- (Tässä) on vielä reilusti jäljellä, joten syö paljon.
(2) それいい思うなら、そうよ。 - Jos luulet, että se sopii, niin anna mennä ja tee niin.

Käskymuoto

Seuraavaksi käydään läpi verbien käskymuoto eli imperatiivi ihan vain sen takia, että tulee tehtyä selkoa kaikista mahdollisista verbimuodoista. Todellisuudessa imperatiivia käytetään hyvin harvoin, sillä japanilaiset tuppaavat olemaan liian kohteliaita käskymuotojen käyttöön. Tällaista karkeaa puhetapaa kuulee harvoin, jos lainkaan, naisten suusta. Naisilla on tapana käyttää 「なさい」:ta tai ärtyisää 「くれる」:a kun he ovat vihaisia tai harmistuneita. Tämä muoto on oikeastaan käytännöllinen vain sarjakuvia luettaessa tai elokuvia katsottaessa. Saatat nähdä ja kuulla usein käskyn 「死ね!」 ("Kuole!") elokuvissa tai mangassa, mutta et tietenkään tule koskaan kuulemaan sitä oikeassa elämässä. (Toivottavasti!)

Huomaathan, että tuttujen poikkeusverbien 「する」 ja 「くる」 lisäksi, myös 「くれる」 on poikkeuksellinen käskymuodossa.

Imperatiivin taivutussäännöt

Esimerkki RU-verbit
TuttavallinenKäsky
食べ食べ
信じ信じ
起き起き
掛け掛け
捨て捨て
    
Esimerkki U-verbit
TuttavallinenKäsky ローマ字ローマ字 (käsky)
hanasuhanase
kikukike
asobuasobe
matumate
nomunome
naorunaore
shinushine
kaukae
    
Poikkeusverbit
TuttavallinenKäsky
するしろ
くるこい
くれるくれ

Esimerkit

(1) 好きしろ。- Tee niin kuin lystäät.
(2) あっち行け!- Mene pois!
(3) 早く持ってきてくれ。- Tuo nopeasti viinaa.

Kielteinen käskymuoto on hyvin yksinkertainen: Liitä vain yksinkertaisesti 「な」 joko RU- tai U-verbiin. Älä sekoita tätä 「な」-gobiin, joka opitaan tämän osion lopussa. Näiden kahden intonaatio on täysin erilainen.

Kielteisen käskymuodon käyttäminen

Esimerkit

(1) それ食べる!- Älä syö sitä!
(2) こと言う!- Älä sano (tuollaisia) outoja asioita!

Ethän sekoita kielteistä käskyä juuri edellisessä kappaleessa opittuun 「~なさい」:n lyhennyttyyn muotoon. Ilmeisin ero näiden kahden välillä (äänensävyn selkeän eron lisäksi) on se, että 「~なさい」:n kanssa käytetään verbin vartaloa kun taas kielteisen käskyn kanssa ei käytetä mitään taivutusta. Esimerkiksi verbin 「する」 muoto 「しな」 on lyhennetty versio 「しなさい」:sta kun taas 「するな」 on verbin kielteinen käskymuoto.

← Edellinen (Antaminen ja vastaanottaminen) Sisällysluettelo Seuraava (Numerot ja laskeminen) →