Kieliopin perusteet

← Edellinen (Kanjit) | Sisällysluettelo | Seuraava (Olemisen ilmaiseminen) →Peruskielioppirakenteet

Nyt kun on oppittu kuinka japania kirjoitetaan, voidaan aloittaa kielen peruskielioppirakenteiden läpikäyminen. Tässä kokonaisuudessa käsittellään kaikkia sanaluokkia: substantiiveja, adjektiiveja, verbejä ja adverbejä. Siinä kerrotaan myös kuinka nämä eri sanaluokat yhdistetään johdonmukaiseksi lauseeksi partikkeleita käyttämällä. Tämän kokonaisuuden loppuun mennessä hallitset japanin kieliopin toiminnan perusteet ja sen, kuinka erilaisia ajatuksia ilmaistaan japaniksi.
Tämän kokonaisuuden sisältämät osiot
← Edellinen (Kanjit) Sisällysluettelo Seuraava (Olemisen ilmaiseminen) →