Olennainen kielioppi

← Edellinen (Adverbien ja gobin käyttäminen) | Sisällysluettelo | Seuraava (Kohtelias muoto) →


Kielioppi, joka täytyy osata

Nyt japanin kielen perusteet ovat hallussa ja tiedetään yleisesti kuinka japanin kieli toimii, joten voidaan siis siirtyä opettelemaan erilaisiin kanssakäymistilanteisiin liittyviä kielioppirakenteita. Tämä kokonaisuus käsittelee yleisesti olennaisena pidetyn perusjapanin kieliopin. Opiskelijan odotetaan tässä vaiheessa omaavan jo kohtuullisen hyvän näkemyksen olennaisesta japanin peruskieliopista, joten osiossa tullaan näkemään vähemmän kirjaimellisia käännöksiä uuden kieliopin painottamiseksi. Esimerkiksi lauseissa, joissa ei ole erikseen määritetty subjektia, olen saattanut yksinkertaisesti määrittää subjektin "hän" käännökseen vaikka se saattaisi aivan hyvin ollakin "me" tai "he" riippuen kontekstista.

Tämä osio alkaa tähän mennessä opittujen asioiden muuttamisella vaatimattomampaan ja kohteliaampaan muotoon. Jokaisessa kielessä on tapoja sanoa asioita erilailla kohteliaisuuden tai kunnioituksen ilmaisemiseksi. Myös suomessa asiat voi sanoa eri tavalla, kuten esimerkiksi pyyntöjen "Anna", "Antaisitko" tai "Antaisitteko" välillä on selvä kohteliaisuusero. Yleensä ihmiset myös puhuvat erilailla opettajilleen kuin kavereilleen. Japani on kuitenkin siitä erilainen, ettei ainoastaan sanaston tyyppi muutu vaan myös jokaisen lauseen rakenne muuttuu. Kohteliaan ja tuttavallisen puheen erottaa toisistaan selkeä raja. Toisaalta säännöt kertovat selkeästi millaisia lauserakenteita käytetään erilaisissa sosiaalisissa konteksteissa, mutta toisaalta jokaisen sanottavan lauseen täytyy olla taivutettu soveliaaseen, kohteliaisuustason vaatimaan muotoon. Osiossa 4 käydään läpi japanin kohteliaampaa versiota, jota tarvitaan puhuttaessa korkeammassa sosiaalisessa asemassa oleville tai tuntemattomille ihmisille.

Tässä osiossa jatketaan siis käytännöllisempien kielioppirakenteiden päätyyppien käsittelyä. Sen takia osiossa opetetaankin yleisimpiä taivutuksia kuten te-muoto, potentiaali, konditionaali ja volitionaali. Viimeisimmät osa-alueet eivät ole missään erityisessä järjestyksessä eikä niiden tarvitsekaan olla. Tässä esitelty kielioppi on olennaista, mikä tarkoittaa, että se on opittava kokonaan ja erityisen hyvin.

Tähän osa-alueeseen kuuluvat oppitunnit
← Edellinen (Adverbien ja gobin käyttäminen) Sisällysluettelo Seuraava (Kohtelias muoto) →